Home   De 5 natuurgerichte principes 

Massagebehandelingen

Schoonheidsbehandelingen  Prijslijst en Vergoedingen

 

Integraal Massagetherapeut

Als Integraal Massagetherapeut werk ik vanuit een methode die het beste uit verschillende werelden combineert. Moderne Westerse wetenschappelijke kennis die ik integreer in ervaringsmethodieken uit klassieke Oosterse benaderingswijzen, namelijk Chinese en Indiase stromingen.

Het Westerse materiemodel
De Zweedse massage die door de arts Johann George Mezger (1838-1909) in Europa  bekend is geworden en waaruit de klassieke Westerse massagetherapie is voortgekomen.Deze vorm wordt zowel ontspannend als cosmetisch toegepast. Evenals Dr. Herman Boerhaave (1668-1738) die de triggerpointmassage als medische behandelvorm heeft  toegepast.

Het Chinese energiemodel
De Oosterse Shiatsu is een manier van lichaamsmassage/ therapie die onder andere is ontwikkeld in Japan door Tokujiro Namikoshi en later zijn zoon Tori Namikoshi . Shiatsu is gebaseerd op Westerse kennis over anatomie en fysiologie.
Dit wordt vorm gegeven door  met de vinger druk te geven op specifieke punten die overeen komen met de punten van de acupressuur en accupunctuur.Van oorsprong Oosterse voetreflexologie, waarvan de eerste tekeningen reeds 2500 jaar voor Christus zijn gevonden, is door Dr. Fitzgerald  verder  ontwikkeld en naar de Westerse wereld gebracht.

Door de o.a. Duitse fysiotherapeute Hanna Marquardt  is deze methode een complementaire behandelvorm geworden.
Door het lichaam te verdelen in 10 verticale zones vind er correspondentie plaats tussen alle reflexpunten op de voet met de bovenliggende zones.

Het Indiase bewustzijnmodel
Daarnaast is de  uit India bekende Ayurveda dat kennis of wetenschap van het leven betekent. Ze kent een holistische benadering van het leven en van gezondheid. De begrippen Vata, Pitta, Kapha vormen de drie bio-energetische krachten van waaruit de massages plaatsvinden. Zowel ontspannend als preventief.

Tot slot zijn de energetische massages  afkomstig van Indiase mystici en yogaleermeesters. Hierbij is  het chakrasysteem meer dan 4000 jaar oud.  De zeven hoofdchakra’s zijn op vaste plaatsen aan het lichaam gelegen energiecentra, waar het bewustzijn gematerialiseerd wordt. De chakra’s zijn te bezien als een soort regel systeem, een draaikolk van energie.  Deze vorm kan geïntegreerd worden bij de ayurvedische massages .

De bindweefselmassage
 Dit is een reflexzonebehandeling die voornamelijk via het zenuwstelsel werkt.  De mechanische prikkel ervan in het onderhuidse bindweefsel beïnvloedt de neurogene wisselwerking tussen de inwendige organen en de weefsels van het lichaamsoppervlak. 

In 1942 publiceerde mw. Dicke (voormalig fysiotherapeute) met mw. Leube en professor Kohlrausch, na uitgebreid onderzoek aan de universiteitskliniek van Freiburg , het boek “Massage reflektorischer Zonen in Bindegewebe bei rheumatischen und inneren erkrankungen”. Dit is het klassieke standaardwerk over bindweefselmassage.
De bindweefselmassage die ik zal toepassen in de behandelingen is  voor ondersteuning bij functionele storingen binnen het bewegingsapparaat of organen, littekenbestrijding en ontstoren van stressreacties.


Contact Links FAQ Fotoalbum Ervaringen D-STRESSING | Van Hoornlaan 37 | 7207 JH Zutphen | M. (06) 13697373 | info@d-stressing.nl